I tidigare inlägg har du fått lära dig om hur fotografiet först uppkom och vilka metoder som användes för att utveckla fotograferingen till vad det är idag. En stor och viktig del av utvecklingen är färgfoto och det digitala fotot. Därför kommer vi i det här inlägget fokusera på färgfotot och digitalfotot.

Färgfotot

När vi kollar på gamla bilder är de oftast svartvita. De allra första fotografierna som togs var svartvita eller gick i sepiaskalan och det krävdes en hel del utveckling för att fotografierna skulle börja få färg.

Redan på 1800-talet gjorde man olika försök för att få till ett foto med färg och det finns ett flertal exempel på färgfoton från den tiden. Men det var i början på 1900-talet som färgfotot blev mer lyckat och användbart. De som stod bakom den mer lyckade metoden för färgfoto var ett franskt brödrapar som hette Lumiére i efternamn och deras metod kallas för Lumière Autochrome. Med korta drag kan man säga att metoden gick ut på att man använde färgade stärkelsekorn på glasplåtar och de färger som användes var en blandning av grundfärgerna rött, grönt och blått vilket är en färgsättning som används än idag under förkortningen RGB.

Digitala fotot

Idag är nästan alla fotografier digitala och det är sällan vi framkallar våra bilder fysiskt. Många tänker att det digitala fotot har sitt ursprung från 1990-talet i samband med digitaliseringen. Men faktum är att det digitala fotot är betydligt äldre än så.

Det var i samband med livebilder och videobandspelare som det första digitala fotot togs. Detta var i början på 1950-talet och med hjälp av elektriska impulser kunde man spara informationen på magnetband. Detta var något som utvecklades ytterligare på 1960-talet och det var inga mindre än NASA som stod för nästa steg i det digitala fotots utveckling. De tog fram metoder för att konvertera analoga signaler till digitala. Då var var digital teknik något som främst användes för vetenskap och inom staten. Det var först i början på 1980-talet som den elektroniska stillbildskameran blev tillgänglig för allmänheten.

Men det var på 1990-talet som det digitala fotot blev alltmer vanligt och det är för att de digitala kamerorna blev billigare att köpa. Länge hade digitalkameran ett starkt fäste, men idag används den främst för att filma videoklipp. Idag är mobilkameran den kamera som främst används för att fotografera.