Att behandla sina bilder och redigera dem kan vara ett bra sätt för att dina bilder ska se mer professionella ut. I dagens samhälle är det mer vanligt än ovanligt att man redigerar sina bilder innan man publicerar dem. Det gäller både stora modetidningar såväl som när privatpersoner postar sina egna bilder på sina sociala medier. I det här inlägget kommer du att få veta lite mer om vad bildredigering innebär.

Retusch

När du vill förfina din bild genom att till exempel ta bort en fläck eller förbättra bildens färgstyrka kallas det för att du retuscherar bilden. Att redigera och retuschera en bild är mer eller mindre samma sak. För att retuschera dina bilder krävs det att du har ett bildbehandlingsprogram eller en app. Det finns ett flertal olika sorters program och appar att välja bland och på internet kan du läsa mer om dem.

Manipulering

Det är vanligt att man redigerar bilder för att de helt enkelt ska se lite bättre ut än vad de gjorde innan. En annan gren inom bildredigering är manipulering. När du manipulerar en bild kan du ge fotot ett nytt innehåll med hjälp av redigering. Du kan till exempel ge din modell en helt ny ögonfärg eller klippa in ett sagoväsen i bilden. Det kallas för bildmanipulering.

Bildbehandlare som yrke

Om du tycker att redigering och bildbehandling är den allra roligaste delen av fotografering kan du överväga att börja jobba som bildbehandlare. Det finns ett flertal utbildningaroch kurser du kan gå som ger dig de kunskaper som krävs för att du ska kunna arbeta som bildbehandlare.